Nyheder

INGEN TRÆNING

INGEN TRÆNING - UGE 50 til 53
På grund af opblusning af Covid19, er der kommet ny restriktioner fra Gladsaxe kommune.
Dette betyder at vi desværre må holde Bagsværd Taekwondo klub lukket i nedenstående periode.

Vi holder lukket fra d. 7 december 2020

Vi forventer at åbne igen d. 5 januar 2021

I ønskes alle en GOD JUL og GODT NYTÅR vi ses igen i det nye år

Signe

Klubben har først træning den 1 oktober.
Desværre er der på nuværende tidspunkt ikke sket en ændring omkring covid-19 smitteudbruddet i Gladsaxe Kommune, ligesom i København og de andre kommuner omkring os. Meldingerne fra nationalt hold, om kommunerne i hovedstadsområdet, indebærer at de nuværende restriktioner og tiltag i den forbindelse i Gladsaxe forlænges indtil videre som minimum frem til 01.10.2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 i Bagsværd Taekwondo-klub mandag den 10.august 2020 kl. 19.30 Bagsværd den 2020 Dagsorden: Ifølge lovene. Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger regnskab. Indkomne forslag. Eventuelt. På valg For 1 år: Mindst. 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor 1 revisorsuppleant For 2 år: Formand Bo Andersen - genopstiller ikke Næstformand Christian Petersen – genopstiller ikke Carsten Kuszon - opstiller til formandsposten Kasserer Henrik Wassard – genopstiller For 1 år. Bestyrelsesmedlem Jan Christensen – genopstiller Bestyrelsesmedlem Claus Mouridsen Modtager nyvalg Revisor Signe Andersen - genopstiller Revisorsuppleant Tom Jensen - genopstiller Der er ingen indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen - skriftligt. Gerne som E-mail. På generalforsamlingen fastsættes evt. en dato for næste træner/bestyrelsesmøde, hvor klubbens fremtid og behov skal drøftes. Med sportslig Bo Andersen Formand

Bo

Årets generalforsamling afholdes i år mandag den 10. august 2020

Kl.19.30.

 

Opstart

Opstart efter Corona.

 

Vi starter op efter skoleferien.

Vi tager ikke nye elever ind i august måned.

Elever, der ikke er raske kan ikke træne.

 

Med sportslig hilsen

 

Bo Andersen

Formand.

Graduering flyttes til eftersommeren.

PGA coronavirus er klubben lukket i øjeblikket.

Vores målsætning om at trække børn og unge ind i klubben

og  væk fra gadehjørnerne er pt sat ud af kraft.

Vi håber på at starte med fornyet energi efter sommerferien.

Med sportslig hilsen

Formanden

Kontingentbetaling

April, maj juni forventes at være kontingentfri.

 

Med sportslig hilsen

Formanden.

Onlineundervisning via FB.

Vi har , indtil coronakrisen er overstået, onlineundervisning, via klubbens FB-side. 

 

Med sportlig hilsen

Formanden.

Fællestræning

Der er fællestræning tirsdag den 17. marts kl. 17.45--18.55.

Fastelavn 2020

Torsdag den 27. Februar.

 

17.45.

Vi sparker og slår tønden ned. Flotte præmier til konger og dronninger.

Bagefter er der slik og sodavand. 

Graduering for begyndere.

Tirsdag den 25. februar kl. 17.45. 

 Forventet varighed: 2 timer.

Krav træners accept. Selvdisciplin og ren og nystrøget dragt.

 

Tilskuere er velkomne, men mobiltelefoner skal være på lydløs.

Klubmesterskab 2020.

Klubmesterskab 2020. Mødetid 9.45 . Forventet varighed 3 timer. 

Tilskuere er velkomne, dog med lydløs mobiltelefon.

 

Der er pokaler til nr. 1 2 og 3. Alle deltagere modtager diplom.

Dommerpanelet består af sortbælter 1. - 5. dan WT.

Vinterferie.2020

Vi holder vinterferie i hele uge 7.

 

Træning 2020

Første træningsdag i 2020 er torsdag den 2. januar.

Graduering efterår 2019

Graduering tirsdag den 26. november 2019 kl. 17.30 sharp.

Adgangskrav: Rettidigt betalt kontingent, træners accept, ren og nystrøget dragt, kortklippede negle, eleven skal være i fysisk form.

Gebyr for graduering betales inden gradueringen.

Der er mulighed for at købe bælter efter gradueringen.

 

Forventet varighed: 3 timer

 

 

Med sportslig hilsen

 

Bo

 

 

 

Copyright © www.bagsvaerd-taekwondo.dk. All rights are reserved.
Homepage created by webpage4u.dk